Ford Fiesta 1993 rok

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2011 o godz. 09:00 w lokalu:

przy ul. Młyńska 1, 68-212 Trzebiel

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                             Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

________________________________________________________________________________________________________________________

1

              kolor czerwony - nie jest sprawy                                1 [szt.]                  2 000,00 zł                1 500,00 zł

.       Samochód osob. Ford Fiesta 1993 rok, FZA 71XH,

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.