Licytacja OTV, DVD i segmentu pokojowego

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2010 o godz. 10:10 przy ul.Kościuszki 2, 68-212 Trzebiel odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp.        Nazwa ruchomości                                                Ilość                     Wartość szacunkowa          Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1

. Segment pokojowy ( 5 elementów )                                     1 [szt.]                             1 500,00 **)             750,00

2

. Telewizor kolorowy "Grundig" , 28'                                 1 [szt.]                                 300,00 **)            150,00

3

. DVD "Silver Crest"                                                             1 [szt.]                                  200,00 **)           100,00

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.