Licytacja VW Golfa

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2010 o godz. 09:00 przy ul.Czerwonego Krzyża 7/1, 68-200 Żary odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                                                 Ilość           Wartość szacunkowa                 Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1

prod.1994                                                                                   1 [szt.]                             1 500,00 **)            1 125,00

. Samochód osobowy VW Golf nr rej.FZA 07PF rok

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.